Odlewnia żeliwa – producent ruszt do pieców i kotłów
PL EN DE DE

Żeliwne ruszty ruchome do paleniska schodkowego

Podążając za dynamicznie zmieniającą się energetyką cieplną w Polsce i Europie, odlewnia żeliwa CABAN-ODLEWNIA wprowadziła do swojej oferty możliwość wykonywania odlewów rusztów ruchomych do pieców i kotłów z paleniskiem schodkowym o mocy cieplnej rzędu kilkunastu megawatów. Ruszt mechaniczny pozwala na spalanie z bardzo dużą wydajnością energetyczną szerokiego spektrum biopaliw, miału węglowego i węgla brunatnego. Ruszt pochyły składa się z dwóch typów pokładów rusztowin ułożonych schodkowo: ruchomych oraz stałych. W czasie pracy kotła paliwo jest dostarczane przez podajnik na palenisko, gdzie dzięki ruchom posuwowym rusztu jest ono przemieszczane od strefy spalania, aż do strefy usuwania żużla. Charakterystyka przemieszczania i mieszania palącego się paliwa pozwala na równomierny rozkład powietrza podtrzymującego proces utleniania w jego całej objętości, dzięki czemu zachodzi całkowite spalenie. Kolejną zaletą palnika schodkowego jest chłodzenie rusztu przy pomocy powietrza pierwotnego, a więc nie wymaga on skomplikowanego systemu chłodzenia wodą oraz zwiększa się sprawność procesu spalania, gdyż nagrzewane jest powietrze podsycające spalanie paliwa.

Mechaniczny ruszt ruchomy do paleniska schodkowego wykonany z żeliwa

Mechaniczny ruszt ruchomy do paleniska schodkowego wykonany z żeliwa

 

Palenisko ruchome schodkowe – zalety

 1. dzięki modularnej budowie rusztów schodkowych istnieje możliwość stworzenia paleniska do biomasy o mocy od kilkuset kilowatów do kilkunastu megawatów
 2. możliwość spalania niemal dowolnego paliwa stałego – nawet z udziałem zanieczyszczenia składnikami obojętnymi (np. kamienie lub części metalowe)
 3. dopuszczalne jest spalanie paliw o wysokiej zawartości wilgoci
 4. bardzo wysoka sprawność energetyczna spalania paliwa
 5. wraz z chłodzeniem rusztów podgrzewane jest powietrze pierwotne podtrzymujące spalanie paliwa w komorze spalania
 6. transport paliwa i odżużlowanie paleniska następuje samoczynnie wraz z przesuwającymi się rzędami ruszt

Budowa rusztowiny ruchomej do paleniska pochyłego

Budowa rusztowiny ruchomej jest uwarunkowana koniecznością długotrwałej i niezawodnej eksploatacji w trudnych warunkach panujących w komorze spalania pieca. Cały element jest odlany z bardzo trwałego żeliwa odpornego na pracę w wysokiej temperaturę. Proces spalania paliwa zachodzi na czole rusztowiny (1) i jest podsycany dzięki tlenowi z powietrza pierwotnego, doprowadzonego przez kanały powietrzne (2). Czoło rusztowiny jest zintegrowane z belką nośną (3), która ma za zadanie wzmocnić i usztywnić całą konstrukcję, jednocześnie ją chłodząc przez odprowadzanie ciepła do powietrza pierwotnego. Ruch posuwowy całego rzędu rusztowin jest przenoszony przez uchwyt montażowy (4). Uchwyt ma wymiary zależne od średnicy rury ramienia mechanizmu posuwowego paleniska.

Budowa żeliwnego rusztu posuwowego

Budowa żeliwnego rusztu posuwowego stosowanego w paleniskach pieców opalanych biomasą.

Rodzaje paliwa, które można spalać na ruszcie schodkowym

 1. trociny
 2. zrębki drewna
 3. kora
 4. pellet
 5. rozdrobniona słoma
 6. rośliny energetyczne (np. wierzba)
 7. kolby kukurydzy
 8. pestki owoców
 9. łuski ryżowe
 10. papier
 11. brykiet
 12. torf
 13. węgiel brunatny
 14. miał węglowy(nawet niskokaloryczny lub zanieczyszczony)
 15. węgiel kamienny