Odlewnia żeliwa – producent ruszt do pieców i kotłów
PL EN DE DE

Renowacja, rekonstrukcja i odtwarzanie żeliwnych elementów

Odlewnia żeliwa CABAN-ODLEWNIA zajmuje się renowacją, rekonstrukcją i odtwarzaniem zabytkowych oraz zniszczonych obiektów wykonanych z żeliwa. Mamy możliwość odnowienia elementów, odlania brakujących części lub wykonania całkowicie nowej repliki na podstawie starej sztuki. Przy wszystkich pracach wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie nabyte przez lata wykonywania projektów związanych z renowacją obiektów wykonanych z żeliwa.

Renowacja żeliwa

W ramach renowacji oferujemy usuwanie starych powłok ochronnych (piaskowanie lub śrutowanie), konserwację oczyszczonych powierzchni i zabezpieczenie przed korozją atmosferyczną oraz wodną (cynkowanie – metalizacja natryskowa, malowanie dwuskładnikowymi farbami chemoutwardzalnymi, malowanie proszkowe), naprawę ubytków w materiale. Zabezpieczamy i chronimy elementy przed dalszym niszczeniem i degradacją.

Renowacja zabytkowych pomp na Dworcu Głównym we Wrocławiu przy współpracy z Generalnym Wykonawcą firmą Budimex.

Rekonstrukcja żeliwa

W przypadku żeliwnych zabytków często wymagana jest rekonstrukcja brakujących fragmentów elementu poddawanego renowacji. Powszechnym zjawiskiem jest wyłamywanie lub pękanie niewielkich fragmentów zabytków, które giną bezpowrotnie z biegiem lat. W takich przypadkach jedynym sposobem na zachowanie unikatowego charakteru zabytku jest rekonstrukcja brakujących części.

Renowacja i rekonstrukcja zabytkowego poroża

Rekonstrukcja zabytkowej ławki z parku dawnego Pałacu Biskupiego w Skierniewicach

Odtworzenie żeliwnych elementów – wykonanie repliki

W sytuacji, gdy zabytek zaginął lub jest tak zniszczony, że nie nadaje się do renowacji lub rekonstrukcji istnieje możliwość odtworzenia go na podstawie starych zdjęć lub archiwalnej dokumentacji technicznej. Odlewnia żeliwa CABAN-ODLEWNIA wykonuje repliki całych urządzeń lub ich części. W zależności od zapotrzebowania możemy wykonać w pełni funkcjonalny element lub jego atrapę nie posiadającą oryginalnych cech użytkowych, a jedynie identyczny wygląd zewnętrzny (najczęściej w przypadku zabytkowych pomp wodnych).

Wykonanie repliki rusztu do zabytkowego kominka

Odtworzenie zabytkowych pachołków bramnych kamienicy w Łodzi na podstawie zdjęcia

Wykonanie nowych części na postawie starych i zużytych elementów

W przemyśle i ciepłownictwie zdarzają się awarie urządzeń w wyniku zużycia lub popsucia części eksploatowanych przed długi czas. Gdy na rynku nie ma dostępnych części zamiennych pozostaje jedynie dorobienie nowych na podstawie zużytych elementów. Wykorzystując najnowsze technologie takie jak druk 3D lub obróbkę CNC wykonujemy odlewy żeliwne części nietypowych.

Wykonanie nowych elementów paleniska kotła na podstawie zużytych cześci

Odtworzenie obudowy grzałki do stemplarki na podstawie starego, zniszczonego egzemplarza

Wykonanie odlewu żeliwnego deflektora do wkładu kominkowego na podstawie zniszczonego oryginału