Odlewnia żeliwa – producent ruszt do pieców i kotłów
PL EN DE DE

Żeliwne ruszta segmentowe

Żeliwny ruszt segmentowy - rzut z boku

Ruszta segmentowe ułożone w pozycji pracy

Ruszta segmentowe są wykonane z żeliwa modyfikowanego odpornego na pracę w wysokiej temperaturze. Ruszty są stosowane w piecach i kotłach z automatycznym podajnikiem paliwa. W palenisku zbudowanym z ruszt segmentowych można spalać paliwo różnego typu: biomasę, trociny, pellet, drewniane zrębki. Ruszty montuje się w ekologicznych piecach piątej klasy.

 

Wygląd ruszt segmentowych wyprodukowanych w odlewni żeliwa