Odlewnia żeliwa – producent ruszt do pieców i kotłów
PL EN DE DE

Ozdobna kotew do ściągania muru

Kotwa
Ankier

Ozdobna kotew służy do ściągania murów i ścian budowli naciągiem zapobiegającym powstawaniu lub powiększaniu się już istniejących pęknięć. Kotew jest wykonana z wysokiej jakości żeliwa szarego. Dzięki ciekawemu kształtowi kotew pełni również rolę ozdobną. Kotwy są bardzo często stosowane w budowlach z przełomu XIV i XX wieku, gdzie są integralną częścią budynku (przykładem może być zabudowa zespołu fabryk Księżego Młyna w Łodzi). Nasza odlewnia jest producentem kotew żeliwnych (spotyka się też określenia: ankier, ankra, kotwa, łącznik). Kotwy nie są malowane w standardzie – można zamówić taką opcję za dopłatą.

Kotwy żeliwne do ściągania muru – producent odlewnia żeliwna

Przykładowe zastosowanie ankier do spinania murów na budynku Loftów u Scheiblera w Łodzi: